<

InstallQ erkenning door KvINL

Stichting InstallQ is opgericht door UNETO-VNI en omvat een erkenningsregeling voor een aantal vakgebieden:Gastechnisch, elektrotechnisch, warmtepompen, luchtbehandeling, lichtreclame, etc.Sinds enige tijd is de erkenning op het gebied van zonnestroom en zonnewarmte operationeel.

Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) is begin 2014 ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. KvINL is de instantie die de SEI erkenning toekent en in beheer heeft.

Heeft u elektra problemen of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.